Loonstrook uitleg

Home » Kennisbank » Loonstrook uitleg

Loonstrook uitleg

Op deze pagina vindt u een korte loonstrook uitleg per onderdeel van de loonstrook. Een loonstrook, ook wel salarisstrook genoemd, is een specificatie van het salaris. Hierop vermeldt u werkgever wat uw brutoloon is, welke toeslagen of premies er op uw bruto salaris worden ingehouden en inbegrepen zitten. Onderaan uw loonstrook staat uw netto salaris genoteerd. Dit bedrag krijgt u uitbetaald van uw werkgever.

Voorbeeld loonstrook

Om de loonstrook uitleg duidelijker te maken is hiernaast een voorbeeld loonstrook te vinden uit onze software PayRoll NG. Zoals u in de voorbeeld loonstrook kunt zien, is de loonstrook opgedeeld in verschillende blokjes. De voorbeeld loonstrook die is gemaakt met de software van YourSoft, zal per blokje worden besproken.

Loonstrook uitleg blok 1, 2, 3 en 4

De loonstrook uitleg begint bij het eerste blok. In dit blokje staat uw naam, adres en de salarisperiode opgeschreven. Blok twee, drie en vier staan naast elkaar onder het eerste blok. In het tweede blok van de voorbeeld loonstrook staat uw personeelsnummer, BSN-nummer, uw geboorte datum, vanaf wanneer uw in dienst bent, uw functie, of u loonheffings korting aan heeft staan en de tabel.
In blok drie staan specificaties over uw loon. In dit blok vindt u uw jaarloon, het loonheffing bijzonder tarief, het minimumloon, de salarisschaal, de trede, het basisloon, het parttime percentage en uw uurloon. In blok vier staan uw vakantiedagen uitgedrukt in geld weergegeven.

Loonstrook uitleg blok 5, 6 en 7

Blok vijf en zes van de voorbeeld loonstrook bestaan uit de specificaties over het salaris van de desbetreffende maand. Bovenaan blok vijf staat het bruto salaris en daaronder de gemaakte overuren en het bruto bedrag wat u daarvoor ontvangt. Vervolgens worden de pensioen en WIA premies van uw bruto salaris afgetrokken. Onder deze streep vindt u de loon voor de loonbelasting. Vervolgens worden alle overige premies en belasting van uw loon afgetrokken en vergoedingen bij uw loon opgeteld. Onder de streep vindt u uw nettoloon. Dit is wat u de desbetreffende maand uitbetaald krijgt van uw werkgever.
In het zesde blok wordt het totale salaris weergegeven wat dat jaar is verdiend door u. In het zevende blok staat uw rekeningnummer waar het salaris op gestort zal worden en het bedrag dat naar u wordt overgemaakt.

Uitleg afkortingen

Zoals u misschien al op de voorbeeld loonstrook heeft zien staan, zijn er verschillende afkortingen. Hieronder worden al deze afkortingen kort uitgelegd.
Wg betekent werkgever.
Wn betekent werknemer.
LH betekent loonheffing
WIA staat Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
BT staat voor bijzonder tarief

Payroll NG

Payroll NG is loonadministratie software ontwikkelt door YourSoft. PayRoll NG voorziet in alle functionaliteiten wat van loonsoftware verwacht mag worden. PayRoll NG beschikt over vrijwel alle CAO’s en is competitief met alle bekende aanbieders van software voor de loonadministratie en met de diverse loon “in-service-verwerkers”. Voor de het uitbesteden van uw salarisverwerking en administratieve afhandelingen heeft YourSoft vakkundige salarisadministrateurs in eigen gelederen die u ontzorgen van alle processen die te maken hebben met de gehele salarisadministratie, de wet- en regelgeving, de loonstroken en het jaarwerk. Dit tegen een zeer aantrekkelijke prijs per loonstrook per periode. De verschillende software van YourSoft bieden u een all in one oplossing voor uw loonadministratie.

Meer informatie of een vrijblijvende demo?

Bel naar +31 (0)78 6 202 804 of stuur een e-mail naar sales@yoursoft.nl

Onze klanten waarderen ons met een 8,8 gemiddeld

Transportbedrijf te Lochem: "De support en help-desk waarderen wij met het cijfer 9, wij worden altijd correct en goed te woord gestaan. We zijn dus tevreden en jullie consultants zijn toppers”

Korte vraag?

Korte vraag?