Cloud Outsourcing.

YourSoft Cloud computing: 24/7 beschikbaar, betrouwbaar, beveiligd, schaalbaar en een uitstekende performance. Cloud computing kent vele voordelen met als de 5 meest belangrijke:

1) Tijdwinst

Maar weinig ondernemers zijn echt gespecialiseerd in ICT. Dat hoeft ook niet, want u kunt met cloud computing het beheer van systemen prima uitbesteden. Zo kunt u meer tijd besteden aan uw core business.

2) Kostenbesparing

Wie overstapt naar cloud computing hoeft geen rekening meer te houden met de aanschaf van servers en hardware, maar neemt slechts diensten voor dat deel waarvan uw bedrijf gebruik maakt. Meestal is dit op basis van een abonnement. Software as a Service (Saas).

3) Bereikbaarheid

Cloud computing zorgt voor een betere bereikbaarheid van de medewerkers én van bedrijfskritische data. Dat maakt werken op afstand – alleen of met collega’s – een stuk eenvoudiger.

4) Updates

De meeste softwareprogramma’s geven u met enige regelmaat de gelegenheid om uw systeem te updaten. Door de hoge kosten maken veel bedrijven hier maar weinig gebruik van. Bij cloud computing hoeft de software niet steeds opnieuw geïnstalleerd of geüpdatet te worden op uw computer. Daardoor ziet u als gebruiker pas dat er een update is geweest als u al met de nieuwere versie werkt.

5) Groeimogelijkheden

Cloud computing neemt veel zorgen weg over een mogelijk overschot of tekort aan servers. Of de digitale activiteiten van uw bedrijf nou ineens sterk toeneemt of juist afneemt: dat maakt voor uw onderneming niets uit. Vergelijk het eens met uw energierekening: Cloud computing wordt duurder naarmate u er meer gebruik van maakt.U hebt dus geen omkijken naar het beheer van software en u hoeft geen investeringen te doen in software licenties en hardware.

De YourSoft Nieuwe Generatie software is beschikbaar vanuit de Cloud.  De software is altijd up-to-date door de centrale wijze van updaten en uw gegevens staan veilig.

Outsourcing

Voor de diverse vormen en mogelijkheden van Outsourcing werkt YourSoft nauw samen met FourTOP ICT. Zie: www.fourtop.nl.

Toegepaste technologie & Architectuur.

De Nieuwe Generatie bedrijfssoftware is ontwikkeld in Microsoft ASP.NET op basis van een MS SQL database en als echte webbased applicatie (browser-onafhankelijk) voorzien van de meest moderne en praktische/actuele technologische en functionele toepassingen.

De NG bedrijfssoftware is van scratch af aan ontwikkeld en draagt daardoor geen oude en beperkende ballast (legacy) met zich mee, dit met alle voordelen van dien. Zoals het steeds weer en snel kunnen inspelen op de continue veranderingen van bedrijfsprocessen, informatiebehoefte en veranderende wet- en regelgeving.

Onderstaande afbeelding geeft een schematisch weergave van de architectuur van de NG bedrijfssoftware:

architectuur-nieuw

Door de interface-laag puur als presentatielaag te gebruiken, zonder geïntegreerde business-logic, is deze volledig browseronafhankelijk en wordt tevens bereikt dat er minimale eisen worden gesteld aan het (mobiele) device waarop de presentatielaag (browser) gedraaid wordt. Alle validaties / controles worden afgevangen op het niveau van de database-laag waarmee “ongeautoriseerde” opslag van data (ook data van derden die via koppelingen/webservices wordt aangeboden) uitgesloten wordt.

Bijkomend voordeel is dat al deze validaties 1 op 1 van toepassing zijn op alle rapportages die via het geïntegreerde Rapportage-/BI tool) worden samengesteld. Herdefinitie van autorisaties/rechten op data hoeft niet opnieuw gedefinieerd te worden in de rapportages maar is al ‘gefilterd’ in de database waarop de rapportage samengesteld wordt.

De relationele databasestructuur (MS SQL) zorgt er voor dat de gebruiker via voorgedefinieerde datasets op een eenvoudige wijze kan bepalen welke (gerelateerde) informatie hij/zij in een rapportage beschikbaar wil hebben. YourSoft levert voor ieder NG software product een standaard voorgedefinieerde dataset uit met daarin opgenomen alle relationele velden die binnen het desbetreffende NG software product beschikbaar zijn. De klant klikt aan welke gegevens voor hem/haar relevant zijn in de desbetreffende rapportage.

Rapport
De applicatie is niet menugestuurd maar volledig procesgestuurd middels workflow-modellering. Dat wil zeggen dat u als klant de functionaliteiten in de juiste, op uw proces afgestemde, volgorde kunt modelleren met bijbehorende validatiemomenten. U bepaalt op welk moment in het proces u een signaal/validatie wilt inbouwen alsmede de wijze waarop u deze validatie laat plaatsvinden. Als voorbeeld kunt u de te valideren stap aanbieden op de Homepage van de verantwoordelijke gebruiker / gebruikersgroep. Kwaliteit van data-entry is daarmee gewaarborgd en volledig in overeenstemming met uw proces / administratieve organisatie.

Naast de meest moderne en actuele “basis” functionaliteit is de NG software standaard voorzien van overall Agenda beheer met signaleringen, to-do’s, event viewer, een krachtig Business Intelligence tool en import/export faciliteiten en er zijn tevens een aantal aansprekende mogelijkheden/inrichtingen/functies ingebouwd, zoals:

 • een gebruiksvriendelijke, flexibele en instelbare/modelleerbare user interface (de gebruiker krijgt precies de functionaliteiten en velden aangeboden die voor haar/hem benodigd zijn) met Microsoft “look and feel”;
 • in te richten work- en procesflow, waarbij alle processen en taken binnen één workflow naadloos op elkaar aansluiten;
 • automatische generatie van correspondentie/verslagen als vast onderdeel van de work-/procesflow;
 • optimaal klikpad;
 • eigen velden kunnen toevoegen en velden kunnen verwijderen (onzichtbaar maken);
 • De NG software is dusdanig configureerbaar dat toekomstige wijzigingen van de wet- en regelgeving op eenvoudige wijze en snel zijn door te voeren (efficiënte architectuur);
 • éénmalige vastlegging van gegevens en meervoudig gebruik daarvan;
 • gebruik van de nieuwste Microsoft ontwikkel platvormen en met Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) volledig geïntegreerd;
 • bedrijfsbrede (en indien gewenst een verregaande) inrichting van autorisatie/ rechten via het zgn. Multi Level principe (Organisatie structuur als basis);
 • integratie van “LogiXML” Business Intelligence software waarmee krachtige Webbased (real time) Rapportage, Analyses en Dashboards (stuurinformatie/KPI ‘s) met “drill down” mogelijkheden kunnen worden gegenereerd en samengesteld. Via het meegeleverde Logi Report kunnen de gebruikers eigen rapporten e.d. genereren (indien daartoe geautoriseerd);
 • uitrol via internet (beveiligd en geautoriseerd) naar derden mogelijk;
 • voor de mobiele en ambulante medewerkers is toegang tot diverse onderdelen (dit naar keuze) van de NG software via Mobiele Devices (bijv. een PDA of iPad) op een laagdrempelige en betrouwbare manier mogelijk;
 • uitwisseling/integratie van gegevens met derden-applicaties via Webservice technieken.

Meer weten en/of geïnteresseerd? Bel naar YourSoft of stuur een E-mail naar sales@yoursoft.nl .