YourSoft verwerft premium partnership van Transics

Home » Partners » YourSoft verwerft premium partnership van Transics

Met trots kunnen wij melden dat YourSoft, in vervolg op de al vanaf april 2017 bestaande contractuele samenwerking, op 9 september 2021 het Transics Premium Partnership heeft verworven.

De Uren-/CAO-/Salarisvoorloopsoftware YourSoft “PayHours NG” is in 2017 onderdeel geweest van een door Transics uitgevoerde diepgaande analyse die ertoe heeft geleid dat Transics het white label product TX-Social-Expert-NL is gaan voeren op basis van “PayHours NG”.

De inpasbaarheid van “PayHours NG” in het bestaande Transics software- productportfolio vormde daarbij een belangrijk onderdeel.  Evenals de door YourSoft toegepaste software-technologie en de kwaliteiten en capaciteiten binnen de organisatie van YourSoft.

YourSoft verzorgt de software uitbreidingen, het onderhoud en de service en support, waaronder de helpdesk, voor “PayHours NG” en TX-Social-Expert-NL.

Na vier jaren van nauwe samenwerking, waarbij vele bestaande en nieuwe Transics gebruikers zijn voorzien van TX-Social-Expert-NL of “PayHours NG”, heeft Transics een verregaand evaluatie traject uitgevoerd. Het resultaat daarvan is dat YourSoft met haar softwareproduct “PayHours NG” een Transics Premium Partner status heeft verworven.

Een unieke en exclusieve status (certificering) vanwege de onderscheidende kenmerken, prestaties, kwaliteiten en specialisaties van YourSoft en “PayHours NG” ten opzichte van andere aanbieders.

De producten “PayHours NG” en TX-Social-Expert-NL voldoen aan de door Transics gestelde hoge eisen aan software kwaliteit, -normen en- methoden en bieden daarmee een kwaliteits- en continuïteitsgarantie voor de onderlinge data-uitwisseling en communicatie – via TX-Connect – van de Transics boordcomputers en – App’s.

Als Premium partner wordt YourSoft betrokken bij de nieuwste Transics technologische ontwikkelingen, de toegepaste standaarden en methoden en de nieuwe (toekomstige) integratie platforms.

“PayHours NG” en TX-Social-Expert-NL zijn al voorbereid op het aanstaande nieuwe/innovatieve Transics integratie platform en voldoen volledig aan de hieraan gestelde (nieuwe) hoge (integratie) eisen.

YourSoft biedt als Transics Premium partner met “PayHours NG” i.c. TX-Social-Expert-NL – in plaats van niet-Transics  gekwalificeerde/gecertificeerd software-leveranciers – volledige zekerheid en continuïteit op alle gebieden. 

Als “last but not least“ verwijzen wij naar de Transics bevestiging van 9 september 2021 hieronder bijgevoegd.

 

Transport